Våra metoder

Abila_Abilamodellen_750x510

Abilamodellen

Vår egen arbetsmodell byggd på vedertagna teorier och metoder.

Signs of Safety

Ett säkerhetsbaserat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt.

Overcast landscape. River and mountans.

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal för att främja motivation och beteendeförändring.