Öppenvård

Relationsbaserad behandling för familjer, unga vuxna eller människor mitt i livet.

Abila erbjuder relationsbaserad behandling och genomför individuellt skräddarsydd öppenvård. Vi anpassar behandlingen och fokuserar på den enskilda individens styrkor och möjligheter. Våra metoder bygger bland annat på KBT, MI och Case mangement och Signs of Safety.

Vår öppenvård är ett komplement till socialtjänstens egen öppenvård. Ibland kan det vara svårt för en kommun att hinna med, att jobba obekväma tider och vara flexibla på det sätt som behövs. Då kommer vi in. Våra styrkor är att vi är flexibla, orädda och snabba. Vi kan oftast starta ett öppenvårdsärende samma dag som förfrågan kommer.

Det vi kallar öppenvård utförs i våra klienters närmiljö, i deras hem eller i en lägenhet på orten. Just den bekanta närmiljön och det personliga nätverket är viktig för ett lyckat resultat. Barn kan ha kvar sina kompisar, gå kvar på förskola, fortsätta med fritidsaktiviteter. Föräldrar som har jobb kan jobba kvar och trygga en inkomst. Det tycker vi är viktigt.

Vi är strukturerade och ser oftast hela vårdkedjan framför oss och är gärna med i kommunernas planering från start till mål.

Öppenvård med fokus på skolnärvaro

Att lyckas i skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för att bli inkluderad i samhället och få ett bra liv och det vill vi ha som utgångspunkt i vårt arbete med barn och ungdomar. För att vi ska kunna möta upp familjer, barn och ungdomar med en heltäckande öppenvård så har vi nu utökat vårt team med skolkompetens.

Skolfrånvaro är en växande utmaning och Abila har nu utvecklat ett nytt koncept, baserat på metoder från vår öppenvård, där vi erbjuder ett stöd till hela familjen i skolproblematik och skolfrånvaro. Orsakerna till skolfrånvaro är komplexa vilket gör att man måste vara flexibel, engagerad och hitta individuella lösningar på utmaningar som både kan finnas hemma och i skolan.

Med vår nya skolkompetens kan vi arbeta både med hemmet och skolan för gemensamma lösningar och samtidigt vara länken för att hitta styrkor och ta bort hinder oavsett var de ligger. Med goda relationer, stort engagemang, tid, tålamod och kunskap om helheten har vi möjligheten att göra skillnad för en positiv skolgång. Först in i skolteamet är Nicklas Olivensjö med 22 års erfarenhet från olika roller inom skolvärlden:
» Elevassistent
» Pedagog
» Rektor och ledare av Elevhälsan

För mer information
Kontakta Nicklas Olivensjö, 0706872832, nicklas.olivensjo@abila.se