Abila

Vi är en privat öppenvårdsaktör som med tillstånd från IVO bedriver verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Våra klienter är vanligen familjer, unga vuxna eller människor som är mitt i livet. Gemensamt för dem är en stark vilja att förändra livet.

Vi jobbar på uppdrag av socialtjänste med relationsbaserad behandling och genomför individuellt skräddarsydd öppenvård i människors naturliga miljö. Genom att fungera som ett kostnadsbesparande komplement till kommunernas egna öppenvård och genom vår unika arbetsmetod, abilamodellen, har vi blivit en efterfrågad aktör hos socialtjänst, klienter och anhöriga.

Uppdrag

Vi jobbar med ungdomar, yngre vuxna och hela familjer som har en önskan och en vilja att förändra sina liv. Vårt arbetssätt går applicera på de flesta problembilder, men vi arbetar vanligtvis med:

Familjebehandling
Säkerhets-
planering
Akuta hemmaplans-
lösningar
Utredning och
observationer
Neuropsykiatrisk
problematik
Missbruk