Vi anpassar vår metod efter individen

för att alla människor är unika

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig när det passar dig!

Jag vill bli kontaktad! Fill 91Created with Sketch. 010-207 09 19 Fill 59Created with Sketch. info@abila.se

Abila jobbar med relationsbaserad öppenvård enligt Abilamodellen. Våra klienter är vanligen familjer, unga vuxna eller människor som är mitt i livet. Gemensamt för dem är en stark vilja att förändra livet.

Så fungerar Abilamodellen

Vi har en egen arbetsmodell som vi kallar Abilamodellen. Den bygger på en tvärvetenskaplig grund, med inslag av vedertagna teorier och metoder, WHO-publikationer samt Socialstyrelsens riktlinjer och direktiv. Modellen bottnar i vår starka värdegrund och i de ledstjärnor som driver oss framåt.

Grundtanken med Abilamodellen är att i ett nära samarbete forma vården för ungdomar, yngre vuxna och familjer där det finns problembilder. Det kan till exempel vara missbruk, kriminalitet, viss psykiatrisk problematik, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska funktionshinder, samsjuklighet, omsorgssvikt och utagerande barn.

Syftet med vårt arbete är att hjälpa människor att genomgå förändring, utvecklas, höja sin livskvalitet och leva ett mer självständigt liv.

De konkreta målen med vårt arbetssätt är att klienterna ska hålla kontakt med samhällets vård- och stödsystem, arbetsmarknad, nätverk och andra vitala funktioner som tillsammans kan skapa livskvalitet med ett långsiktigt, uthålligt perspektiv.

Våra ledstjärnor

Med Abilamodellen som utgångspunkt har vi tagit fram några viktiga ledstjärnor för vårt arbete:

”Att alltid sätta individen/familjen i centrum.”

”Att alltid väga in alla tänkbara faktorer och perspektiv som kan leda till en förändrad livssituation, ett bättre liv och ett ökat självgående.”

”Att alltid anpassa våra insatser efter det unika i varje enskild människas liv.”

”Att alltid se människan som en resurs.”

”Att alltid möta de människor som vi arbetar med där de befinner sig, både på ett personligt plan och rent fysiskt, oftast i hemmet.”

”Att alltid gå vid sidan av dem vi arbetar med, inte före eller efter.”

Det här kan vi göra för dig

Med ett rådgivande förhållningssätt erbjuder vi individuellt utformad öppenvård samt ett antal olika behandlingsinriktade tjänster som syftar till att göra öppenvården starkare och mer framgångsrik.

Det här gör vi som öppenvårdsaktör

Vi genomför individuellt utformad öppenvård i människors vardagliga miljö. Våra medarbetare blir, utifrån en professionell grund, viktiga personer som bistår, stöttar och utvecklar individer och familjer så att de fungerar bättre, tar sig igenom olika hinder och uppnår nya livsmål.

Det här gör vi som komplement

Vi går utifrån ett väl definierat uppdrag och tar oss an delar av öppenvården. Det kan röra sig om stora eller små insatser, på dagar, kvällar, helger och i vissa fall nätter.

Våra styrkor

Kunskap, kompetens, erfarenhet, flexibilitet och en väl beprövad arbetsmodell

Vilka uppdrag passar vår metod?
Vi jobbar med ungdomar, yngre vuxna och hela familjer som har en önskan och en vilja att förändra sina liv. Vårt arbetssätt går applicera på de flesta problembilder, men vi arbetar vanligtvis med:

  • Missbruk
  • Kriminalitet
  • Neuropsykiatrisk problematik
  • Viss psykiatrisk problematik
  • Beteendestörningar
  • Dysfunktionella familjesystem

Mer om vår teoretiska grund

Abilamodellen är lösningsinriktad och relationsbaserad. Den är influerad av flera olika teorier och metoder, för att vi ska kunna hantera många perspektiv och situationer när vi utformar öppenvården.

Vår modell och vårt arbetssätt präglas av flexibilitet. Vi kan alltid utforma insatserna på bästa tänkbara sätt för individen eller familjen. Dessutom är vår modell formad så att den hela tiden kan möta upp och klara av samhällets utveckling och förändringar.

Abilamodellen har i över 12 år hjälpt både individer och familjer till ett bättre liv. Vi får allt fler uppdrag och vårt arbete lovordas. Givetvis bygger det på att vi har goda resultat.

Abilamodellens viktigaste teoretiska inslag är inspirerad av:

  • Case management – ett arbetssätt som utgår från klientens egna mål för förändring och som inkluderar alla resurser och personer i nätverket.
  • MI – Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
  • Forskning kring integrerad och intensiv familjebehandling, salutogenes, kognitionsteorier samt common factor-teorier, d.v.s. vedertagna faktorer inom psykoterapin.

 

Abilamodellen genomförs i 4 steg

1. Byggande av relation och samarbete

2. Identifiering och mobilisering

3. Genomförande

4. Utfasning

 

Evidensbaserad praktik

Att driva arbetet utifrån en evidensbaserad praktik är för oss en självklarhet, framförallt att insatser ska planeras utifrån individen/familjens livssituation, egna önskemål, professionell expertis och bästa möjliga kunskap.

Vår arbetsmodell lägger helt naturligt extra stort fokus på individen/familjens egna önskemål, då vi vet vilken kraft det finns i att äga och påverka sin egen process.

(Läs gärna mer om evidensbaserad praktik på Socialstyrelsens hemsida)

”Syftet med vårt jobb är att förändra en livsstil. För att lyckas med det måste vi tro på klientens goda sida. Och se till att den tar kommandot!”


Nils Ullberg, vd, Abila Öppenvård

”Det finns ett behov som ingen kan bortse ifrån: någon att prata med, som inte duckar för de svåra frågorna och som använder raka, ärliga budskap.”

Peter Apostolovitj, behandlare, Abila Öppenvård

Ring oss direkt, eller fyll i dina kontaktuppgifter
så hör vi av oss!

Kontakta mig!