Abila_Nils_Ullberg_375x270 (1)

Nils Ullberg, VD Abila Öppenvård.

"Vi kommer ofta in när socialtjänsten provat många lösningar."

VASSBO | ”Vi är inte heller som dom andra” är en bra beskrivning av öppenvårds-företaget Abila. Ett unikt företag med en stark övertygelse om att kunna göra skillnad för utsatta människor, bland annat genom en egen modell.

Nils Ullberg är vd på Abila och berättar hur allt började:
– Det handlar väl egentligen om uppväxten och miljön under den tiden. Utifrån det har det skapats ett inre driv och ett tankesätt om hur en bra uppväxt ska kunna vara. Jag har lätt att få kontakt och har ett icke-dömande förhållningssätt. Man måste se det positiva i människor, se möjligheter och utvecklingspotential.

Privat öppenvård

Abila grundades 2007 då under ett annat namn. För tre år sedan bytte man namn till Abila AB. Nils har varit aktiv i bolaget i två svängar först för tio år sedan och igen 2015, från och med då också som ägare. Bolaget har haft samma inriktning hela tiden men metoderna och arbetssätten har förfinats genom åren.
– Vi är ett komplement till socialtjänstens öppenvård, inte en konkurrent. Vi tror väldigt starkt på att kommunernas verksamhet med öppenvård måste finnas. De är en viktig del i samhället. Men kommunerna har inte alltid samma möjlighet att jobba obekväma tider, det kan vara svårt för dem att hålla samma höga flexibilitet som ett privat företag kan. Vi behövs och de behövs, fortsätter Nils.
Abilas uppdrag består av att utföra hela eller delar av öppenvårdsarbetet i enskilda ärenden. Arbetet sker nära socialtjänsten och inte sällan tillsammans.

”Vi är flexibla och orädda. Om en socialtjänst ringer oss på en fredag så kan vi oftast lösa deras utmaning samma dag”

Abilamodellen

Abila har tagit fram en egen behandlingsmodell – Abilamodellen, som bygger på vedertagna teorier från bland annat Signs of Safety, MI och Case management.
– Överlag kan man säga att allt handlar om relationer. Att bygga relationer blir verktyget och vi ser att det fungerar, berättar Nils.

Läs mer om Abilamodellen

I sin egen miljö

Öppenvård sker till skillnad från exempelvis vård på HVB-hem i klienternas naturliga miljö. I deras hem eller i en tillfällig lägenhet på orten.
-Vi ser att det oftast funkar bra att barnet får vara kvar i sitt nätverk, med sina kompisar och fritidsaktiviteter. Barnen kan gå kvar på förskola och föräldrarna som har ett jobb kan ha det kvar och behålla sin inkomst. Det är viktigt att slippa känna stress över sånt, fortsätter Nils.

Skiljer sig från mängden

Abila har sedan starten 2017 specialiserat sig på öppenvård samt att snabbt kunna möta socialtjänstens behov, ibland även med unika lösningar.
– Jag tror att just eftersom vi har detta som huvudsaklig verksamhet har vi också blivit väldigt bra på det vi gör. Vi kommer ofta in när socialtjänsten provat många lösningar utan att lyckas. Man vill testa en gång till, kan det gå? Där är vi bra, riktigt bra, säger Nils och ler.

Abila_Folder_375x270

Välutbildad personal

De som jobbar på Abila är noga utvalda för sina personliga egenskaper. Olika personal som passar bra för olika uppdrag. Genom åren har personalen ständigt kompetensutvecklats och upplevelsen idag är att personalen har en stark grund att stå på.
– Visst kan det vara ett tungt jobb ibland, men vi har kontinuerliga möten och samtal med alla anställda. De får handledning och det finns alltid någon chef att prata med om något upplevs som tungt att bära. Våra klienter är i en tuff period av sina liv, men det betyder inte att det inte går att rätta till. Det finns alltid något att jobba med, och när vi ser resultat så ger det energi och glädje som nästan alltid överträffar det som då känns tungt.

Våra medarbetare

Starkast i Dalarna och Gävleborg

Målgruppen för Abilas öppenvård är personer mellan 18 och 29 år. När det gäller ungdomar och barn jobbar man med familjebehandling. Geografiskt har man specialiserat sig i Dalarna och Gävleborg men även en del ned mot Stockholmstrakten. Det är de områden Abila kan bäst och där man gjort sig ett namn som en extra resurs med extra kompetens.
– Vi är flexibla och orädda. Om en socialtjänst ringer oss på en fredag så kan vi oftast lösa deras utmaning samma dag, konstaterar Nils.

Tillstånd öppenvård

Samarbete

Sedan något år tillbaka samarbetar Abila med ett annat dalaföretag, Landa Familjevård, som är verksamma inom konsulentstödd familjevård och som driver flera utredningshem. Verksamheterna kompletterar varandra och genom att samarbeta får företagen tillgång till ännu större kompetens.

Läs mer om Landa Familjevård

Framtiden

Abila, som idag har sju anställda, har ingen hunger i att växa och bli jättestora. I stället är det något annat som lockar vd:n Nils.
– Om tre till fem år håller vi nog på med ungefär samma sak som nu. Drömmen är att vi då har en position där vi kommer in i vårdkedjan redan från början och tillsammans med socialtjänsten planerar hela kedjan och alla dess steg från start till mål. Framåt ser jag inte att vi är störst på öppenvård i Sverige. Men jag ser att vi är bäst.

Nils Ullberg, VD Abila Öppenvård.

Nils Ullberg, VD Abila Öppenvård.

”Vi är flexibla och orädda. Om en socialtjänst ringer oss på en fredag så kan vi oftast lösa deras utmaning samma dag”

Abila_artikel_450x480
Abila_artikel_2_450x480